ABC Polityki – Najnowsze informacje ze świata polityki


Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz urodził się 4 czerwca 1948 r. w Warszawie.

Nauka i studia

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach studenckich był aresztowany za udział w strajkach w marcu 1968 r.

W późniejszych latach był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, nauczał historii Ameryki Łacińskiej, a także pracował w instytucie Historii PAN.

 

Działalność w PRL

W okresie PRL-u zajmował się między innymi koordynowaniem akcji pisania listów protestacyjnych do Sejmu przeciwko zmianom w konstytucji RP, a po pacyfikacji robotników w czerwcu 1976 r. organizował pomoc dla pracowników Radomia i Ursusa. Był również jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników (KOR).

Od roku 1980 był kierownikiem Ośrodka Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” a także członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Gdy w Polsce został ogłoszony stan wojenny, Macierewicz był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej. W 1981 roku został internowany i umieszczony w zakładzie karnym, a następnie w szpitalu, z którego udało mu się uciec w roku 1982.

 

Działalność polityczna

W roku 1989 Macierewicz został wiceprezesem Zjednoczenia Narodowo-Chrześcijańskiego. Rok później stał się członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1991-1992 był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego.

W 1995 r. został członkiem partii Ruch Odbudowy Polski, której w roku następnym został wiceprzewodniczącym. Z listy tej partii, po wyborach w 1997 r. wszedł do Sejmu III kadencji, lecz z powodu rozłamu w partii Macierewicz utworzył własne ugrupowanie Ruch Katolicko-Narodowy.

W 2001 r. ponownie został wybrany do Sejmu, tym razem z listy Ligi Polskich Rodzin, z której jednak odszedł po konflikcie z Romanem Giertychem.

Macierewicz reprezentował również Polskę w Parlamencie Europejskim od maja do lipca 2004 r.

W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej, a także likwidatora Wojskowych Służb Informacyjnych oraz pełnomocnika ds. tworzenia służb kontrwywiadu wojskowego. W 2006 r. został mianowany szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, lecz na wniosek ówczesnego ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego został odwołany z tej funkcji w 2007 r.

W 2007 r. otrzymał mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości, natomiast 2010 r. został przewodniczącym zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy rządowego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

 

Prywatnie

Antoni Macierewicz jest mężem Hanny, mają córkę Aleksandrę.

Otrzymał tytuł „Człowieka Roku 2010”, który przyznawany jest przez „Gazetę Wyborczą” oraz nagrodę Grzegorza I Wielkiego przyznaną przez „Nowe Państwo”.

Zostaw komentarz