ABC Polityki – Najnowsze informacje ze świata polityki


Informacje

Artykuł napisano: 13 cze 2013, w kategorii SLD.

Tagi

,

Popularne

Grzegorz Bierecki

Mariusz Błaszczak

Antoni Macierewicz

Leszek Miller

Leszek Miller

Leszek Cezary Miller urodził się 3 lipca 1946 roku w Żyrardowie. Pochodzi z niezamożnej rodziny, matka była szwaczką, natomiast ojciec krawcem. Leszek mieszkał tylko z matką, z ojcem nie utrzymywał żadnych kontaktów.

 

Edukacja

Miller ukończył szkołę zawodową, a z powodu ciężkiej sytuacji finansowej podjął pracę w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Swą edukację kontynuował jednak wieczorowo uczęszczając do Technikum Elektroenergetycznego.

Studiował w partyjnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, gdzie obronił tytuł magistra nauk politologicznych.

 

Działalność w PRL

W latach 60. Leszek Miller został członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej. Po odbyciu służby wojskowej wstąpił do PZPR, a następnie został sekretarzem komitetu zakładowego partii.

W 1986 roku został mianowany I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, natomiast w 1988 objął funkcję sekretarza Komitetu Centralnego PZPR.

W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu w roli współprzewodniczącego ds. młodzieży

Po rozwiązaniu PZPR Leszek Miller został współzałożycielem Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 1991-2005 pełnił funkcję posła na Sejm z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przy czym w latach 1993-1996 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Waldemara Pawlaka oraz Józefa Oleksego. Natomiast w 1996 roku został mianowany szefem Urzędu Rady Ministrów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.

W latach 1997-2001 Miller przewodniczył klubowi parlamentarnemu opozycyjnego SLD, w tym czasie doprowadził również do utworzenia jednolitej partii pod nazwą SLD.

W 2001 roku koalicja SLD-Unia Pracy zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, a Leszek Miller został mianowany Prezesem Rady Ministrów. W tym samym roku został również Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej.

Od roku 2005 zajmował się działalnością publicystyczną, rezygnując w starcie w wyborach do Senatu z ramienia SLD. W 2007 roku złożył swą rezygnację z członkostwa w partii SLD, natomiast w 2008 roku został przewodniczącym nowo powstałej partii Polska Lewica. Nie trwało to jednak długo, gdyż już w 2009 roku zwrócił się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej z deklaracją członkowską i tym samym zrezygnował z partii Polska Lewica.

Miller startował w wyborach parlamentarnych w 2011 roku z ramienia SLD, uzyskując mandat posła, a następnie obejmując funkcję przewodniczącego klubu poselskiego SLD.

 

Prywatnie

Leszek Miller od 1969 roku jest mężem Aleksandry, z którą ma syna Leszka. W 1996 roku odznaczono go Orderem Uśmiechu . Był również dwukrotnie tytułowany „Człowiekiem Roku tygodnika WPROST”

 

Zostaw komentarz